2 min read

Türkiye'nin Global Sayfa Hızı Sıralaması Nedir?

Türkiye'nin Global Sayfa Hızı Sıralaması Nedir?

Dünyada 8 milyon web sayfası incelenerek her yıl HTTParchive'ın çıkardığı raporda ülkelerin Core Web Vitals(CWV) performansı ile ilgili kırılım yayınlandı. Türkiye'de test edilen internet sitelerinin performansı %34 olarak şekillenmiş ve Türkiye sıralamada 16. olmuş.

Kaynak: https://almanac.httparchive.org/en/2021/performance
Kaynak: https://almanac.httparchive.org/en/2021/performance 

Asya ve Avrupa kıtalarındaki belli ülkelerin performanslarının önce çıkma sebepleri yüksek internet hızının ülke genelinde yaygın olarak kullanımı olabilir. Ayrıca araştırmada Chrome verileri kullandığı için ülkelerin internete bağlı nüfuslarıyla örneklem havuzları uyuşmayabilir.

Kaynak: https://bit.ly/3tbuUux

Yukarıdaki veriler Türkiye'deki 56 bin site incelenerek ortaya çıkan tablodur. İncelenen sitelerin yalnızca %37'sinde Core Web Vitals verileri "iyi seviyede"dir. Yani daha gidecek çok yolumuz ki bizler de bunun için varız. Yalnızca %25 sitenin mobilinin iyi dereceye sahip olması da ülke olarak mobil hız deneyimine yatırım yapmamız gerekliliğinin tekrar altını çiziyor.

Türkiye'deki CMS kullanımlarında dünyada olduğu gibi Wordpress'in baskın olduğunu zaten biliyoruz. Ancak Wordpress'in Türkiye'deki sitelerideki performansını incelemek gerekirse;

Kaynak: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/55bc8fad-44c2-4280-aa0b-5f3f0cd3d2be/page/M6ZPC?s=o6zLzlTpWaI&params=%7B%22df33%22:%22include%25EE%2580%25800%25EE%2580%2580IN%25EE%2580%2580Turkey%22%7D
Kaynak: https://bit.ly/3tbuUux

Time to first byte(TTFB) metriğinde açık ara Wordpress diğer CMS'lere göre daha iyi performans göstermektedir. Bunun sebebi daha iyi kaynaklara sahip şirketlerin ya da kişilerin Wordpress kullanmaya eğilimleri olduğunu düşünebiliriz.

Kaynak: https://bit.ly/3tbuUux

Medyan ortalaması ile Lighthouse puanına bakıldığında Wordpress'in TTBF kadar öne çıkmadığını görebiliriz. Tüm platformların skorları kötü olmakla birlikte hepsi hemen hemen birbirine yakın skorlardadır ve yaklaşık aynı derecede kötü performans göstermektedir.

Sayfadaki javascript yük bakımından Wordpress'in diğer platformlara göre yine avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse; bu yazıdaki grafikler sadece Türkiye verileri üzerinden çıkarılmıştır. Yani Türkiye koşullarına göre mevcut seviyelerde Wordpress bir site açmak hız bakımından diğer çözümlere göre "daha hızlı" bir çözüm olabilir.