cdn

Nis
22
Sayfa Hızı için CDN Kullanımı Ne Kadar Önemli?

Sayfa Hızı için CDN Kullanımı Ne Kadar Önemli?

Content Delivery Network(CDN) kullanımı web performansı açısından önemli başlıklardan biridir. CDN genel anlamda globalde dağıtık sunucu yapısından ötürü iletişim
2 min read